ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

You are here:
Go to Top