ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α) ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ β) ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤ

You are here:
Go to Top