ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΠΠΖΟΛΙΗ-ΓΔ0