Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2007 από τον τέως Δήμο Καλλιθέας Ρόδου με σκοπό τη διαχείριση του πολιτιστικού μνημείου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας.

Έπειτα από τέσσερα περίπου έτη λειτουργίας και λόγω της τελευταίας διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, στα πλαίσια της οποίας συνενώθηκαν όλοι οι δήμου της νήσου Ρόδου σε έναν ενιαίο δήμο, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 79/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ενιαίου πλέον Δήμου Ρόδου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. 97/2011 και 611/2011 αποφάσεις του αυτού οργάνου, με την οποία ορίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η απορρόφηση από αυτήν όλων των λοιπών μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών του ενιαίου πλέον Δήμου Ρόδου με σκοπό την τελική συγχώνευσή τους.

Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής περιήλθε πλέον στη δικαιοδοσία της εταιρείας η λειτουργία τεσσάρων εμπορικών καταστημάτων και ενός κυλικείου στη «Κοιλάδα Πεταλούδων», του παραδοσιακού καφενείου «Ακταίον» στο κέντρο της πόλεως Ρόδου, του κέντρου εκδηλώσεων «Ροδίνι» που στεγάζεται στο ομώνυμο δημοτικό πάρκο, των κυλικείων του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Δημοτικού Νεκροταφείου της πόλεως Ρόδου, του ανθοπωλείου του εν λόγω Δημοτικού Νεκροταφείου, όλων των παραλιών του νησιού μετά των ευρισκομένων επί αυτών καντινών, πλην εκείνων για τις οποίες υφίσταται προτιμησιακό δικαίωμα παρακείμενων επιχειρήσεων, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Συσσίτιο» και «Όασις», οι εγκαταστάσεις του «Αγίου Σουλά» καθώς και κάθε άλλος κοινόχρηστος χώρος του Δήμου Ρόδου, ο οποίος θα παραχωρηθεί μελλοντικά για αξιοποίηση και εκμετάλλευση.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η συγχώνευσή της με τις λοιπές εταιρείες του ενιαίου πλέον δήμου.

Έπειτα από τη συγχώνευση η εταιρική επωνυμία της απορροφώσας εταιρείας τροποποιήθηκε στη σημερινή εταιρική επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε.», η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4587/17-10-2012 πράξη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ’ αριθ. 12188/29-10-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ).

KΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΛΟΣ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΛΟΣ

ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΙΒΑΖΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΜΕΛΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ανακοινώσεις/ Διακηρύξεις
Δελτία Τύπου