03/02/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των επισκεπτών του φυσικού μνημείου Κοιλάδας Πεταλούδων (λειτουργία Information Desk)

Λήξη 17/02/2021
02/02/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας της υποδοχής επισκεπτών και έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στο φυσικό μνημείο της Κοιλάδας Πεταλούδων

Λήξη 16/02/2021
29/01/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου και λοιπών συναφών υπηρεσιών

Λήξη 10/02/2021
28/01/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για την καθαριότητα του Πολιτιστικού μνημείου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας και των γραφείων Διοίκησης

Λήξη 10/02/2021
08/09/2020

Διακήρυξη μίσθωσης Ακινήτου επί της πλατείας Χριστοφόρου Πατριάρχου Αλεξανδρείας

Λήξη 11/09/2020