Διακήρυξη μίσθωσης Ακινήτου επί της πλατείας Χριστοφόρου Πατριάρχου Αλεξανδρείας
08/09/2020