Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των επισκεπτών του φυσικού μνημείου Κοιλάδας Πεταλούδων (λειτουργία Information Desk)
03/02/2021
Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας της υποδοχής επισκεπτών και έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στο Πολιτιστικό μνημείο των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας
09/02/2021