Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας της υποδοχής επισκεπτών και έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στο φυσικό μνημείο της Κοιλάδας Πεταλούδων
02/02/2021
Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των χώρων στάθμευσης της Κοιλάδας Πεταλούδων
04/02/2021