Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας της υποδοχής επισκεπτών και έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στο Πολιτιστικό μνημείο των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας
09/02/2021
Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας Πεταλούδων
09/03/2021