Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας Πεταλούδων
16/02/2021
Διακήρυξη δημοπρασίας δύο χώρων εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας προοριζόμενων για την λειτουργία αναψυκτηρίων
12/03/2021