Διακήρυξη δημοπρασίας δύο χώρων εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας προοριζόμενων για την λειτουργία αναψυκτηρίων
12/03/2021
Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας
29/03/2021