Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για αποψίλωση της βλάστησης (εκκαθάριση από αγριόχορτα) περιμετρικά και εντός του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων
17/03/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Α.Τ.Μ
09/04/2021