Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για την καθαριότητα του Πολιτιστικού μνημείου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας και των γραφείων Διοίκησης
28/01/2021
Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας της υποδοχής επισκεπτών και έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στο φυσικό μνημείο της Κοιλάδας Πεταλούδων
02/02/2021