Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας Πεταλούδων
09/03/2021
Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για αποψίλωση της βλάστησης (εκκαθάριση από αγριόχορτα) περιμετρικά και εντός του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων
17/03/2021