17/03/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για αποψίλωση της βλάστησης (εκκαθάριση από αγριόχορτα) περιμετρικά και εντός του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων

Λήξη 30/03/2021
16/02/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας Πεταλούδων

(Νέα ανακοίνωση) 24/02/2021 --------------------------------- Λήξη 02/03/2021