09/04/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Α.Τ.Μ

Λήξη 20/04/2021
29/03/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας

Λήξη 12/04/2021
17/03/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για αποψίλωση της βλάστησης (εκκαθάριση από αγριόχορτα) περιμετρικά και εντός του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων

Λήξη 30/03/2021
12/03/2021

Διακήρυξη δημοπρασίας δύο χώρων εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας προοριζόμενων για την λειτουργία αναψυκτηρίων

Λήξη 23/03/2021
09/03/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας Πεταλούδων

Λήξη 23/03/2021
16/02/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας Πεταλούδων

(Νέα ανακοίνωση) 24/02/2021 --------------------------------- Λήξη 02/03/2021
09/02/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας της υποδοχής επισκεπτών και έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στο Πολιτιστικό μνημείο των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας

Λήξη 23/02/2021
04/02/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των χώρων στάθμευσης της Κοιλάδας Πεταλούδων

Λήξη 18/02/2021
03/02/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των επισκεπτών του φυσικού μνημείου Κοιλάδας Πεταλούδων (λειτουργία Information Desk)

Λήξη 17/02/2021
CONTACT
Ελληνικα