13/01/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ «ΘΕΡΜΑΙ» ΚΑΙ «ΡΟΔΙΝΙ

Προθεσμία υποβολής 30 Ιανουαρίου 2023, και ώρα 15:00 μ.μ.
24/11/2022

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Προθεσμία υποβολής 09 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 15:00 μ.μ.
11/10/2022

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Προθεσμία υποβολής 19 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
14/03/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ

  Κατεβάστε τα έγγραφα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΕΕΣ espd-request-v2
09/04/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Α.Τ.Μ

Λήξη 20/04/2021
29/03/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας

Λήξη 12/04/2021
17/03/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για αποψίλωση της βλάστησης (εκκαθάριση από αγριόχορτα) περιμετρικά και εντός του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων

Λήξη 30/03/2021
12/03/2021

Διακήρυξη δημοπρασίας δύο χώρων εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας προοριζόμενων για την λειτουργία αναψυκτηρίων

Λήξη 23/03/2021
09/03/2021

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας Πεταλούδων

Λήξη 23/03/2021