09/05/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.
12/04/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, στις 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
12/04/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, στις 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
12/03/2024

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΕΡΜΑΕ» ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Προθεσμία υποβολής: 28/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.
06/03/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

Προθεσμία υποβολής: 21/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.
05/03/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΝΔΟΥ».

Προθεσμία υποβολής: 21/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.
28/02/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΕΡΜΑΕ»

Προθεσμία υποβολής: 14/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.1