07/06/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΛΟΠΕΤΡΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, στις 21/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
07/06/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, στις 21/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
07/06/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, στην Ρόδο την 21/6/2024, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης στις 12:30μ.μ. και λήξης στις 13:30μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
28/05/2024

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΕ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/06/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.
09/05/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.
12/04/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, στις 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
12/04/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, στις 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
12/03/2024

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΕΡΜΑΕ» ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Προθεσμία υποβολής: 28/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.
06/03/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

Προθεσμία υποβολής: 21/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.