13/04/2023

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σύντμηση προθεσμιών για την υπηρεσία με τίτλο – Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής 24/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
13/01/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ «ΘΕΡΜΑΙ» ΚΑΙ «ΡΟΔΙΝΙ

Προθεσμία υποβολής 30 Ιανουαρίου 2023, και ώρα 15:00 μ.μ.